Araç altı görüntüleme

Araç Altı Görüntüleme Sistemi - AAGS, güvenlik gereksiniminin yoğun olduğu askeri birimlerde, kamusal kurumlarda ve güvenliğine önem veren özel kuruluşların giriş kontrol noktalarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir güvenlik sistemidir.

AAGS’nin Özellikleri

Yerleştirildiği araç giriş kontrol noktalarında

  • Araçların tanınmasını,
  • Altlarının kontrol edilmesini,
  • Elde edilen araç altı görüntülerinin daha önceki geçişlerine ait görüntülerle operatör tarafından karşılaştırarak farklılıkların tespit edilmesini,
  • Ekrana gelen bilgiler ışığında Giriş/Ret kararının verilmesini,
  • Girişlerin kayıt altına alınması ve raporlanabilmesini sağlar.

referans